sanitize_mime_type

函数
sanitize_mime_type ( $mime_type )
参数
  • (string) $mime_type Mime type.
    Required:
返回值
  • (string) Sanitized mime type.
定义位置
相关方法
sanitize_metasanitize_keysanitize_file_namesanitize_termsanitize_title
引入
3.1.3
弃用
-

sanitize_mime_type: 这是一个WordPress的函数,可以对MIME类型进行净化。它用于验证和净化MIME类型以防止错误: 这个函数有一个参数,就是要处理的MIME类型。

对一个MIME类型进行净化。

function sanitize_mime_type( $mime_type ) {
	$sani_mime_type = preg_replace( '/[^-+*.a-zA-Z0-9/]/', '', $mime_type );
	/**
	 * Filters a mime type following sanitization.
	 *
	 * @since 3.1.3
	 *
	 * @param string $sani_mime_type The sanitized mime type.
	 * @param string $mime_type      The mime type prior to sanitization.
	 */
	return apply_filters( 'sanitize_mime_type', $sani_mime_type, $mime_type );
}

常见问题

FAQs
查看更多 >