get_super_admins

函数
get_super_admins ( No parameters )
返回值
  • (string[]) List of super admin logins.
定义位置
相关方法
grant_super_adminis_super_adminrevoke_super_adminget_permalinkis_user_admin
引入
3.0.0
弃用
-

get_super_admins: 这个函数检索网站上具有超级管理员权限的用户名数组。它不需要任何参数,返回一个字符串形式的用户名数组。

检索超级管理员的列表。

function get_super_admins() {
	global $super_admins;

	if ( isset( $super_admins ) ) {
		return $super_admins;
	} else {
		return get_site_option( 'site_admins', array( 'admin' ) );
	}
}

常见问题

FAQs
查看更多 >